Njoftim!

February 13, 2019 0

Njoftim!   Thirrje per shkolle verore ne Universitetin e Pecs, Hungari. Cdo informacion mbi aplikimin dhe me shume do ta gjeni ne dokumentat bashkengjitur. The Cultural…

Njoftim!

February 13, 2019 0

Njoftim!   Datat e perditesuara te sezonit te  provimeve Cikli i Pare Bachelor ne Gjuhe Italiane. Datat e perditesuara te sezonit te  provimeve Cikli i…

Njoftim!

February 12, 2019 0

Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te provimeve semestri i pare për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i I  në Gjuhe Angleze . Sezoni i Provimeve…

Njoftim!

February 7, 2019 0

Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te provimeve semestri i pare për studentët e Ciklit të Parë Bachelor në Gjuhe Angleze . Sezoni i Provimeve Cikli i Pare…