Aktivitet pranë godinës "Liria" Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Dega e Gjuhës Greke, ditën e enjte data 01.06.2017 ora 10:00 godina "Liria", organizon një aktivitet…