Udhezimi nr. 52 dt. 03.12.2015  per percaktimin e niveleve  te gjuheve te huaja dhe te testeve nderkombetare

Udhezimi nr. 52 dt. 03.12.2015  per percaktimin e niveleve  te gjuheve te huaja dhe te testeve nderkombetare  per pranimet ne programet e studimit te te ciklit te dyte dhe te trete ne institucionet e arsimit te larte.

 

 Udhezim_nr.52_dt_03.12.2015 per gjuhen e huaj

Leave a Reply