Njoftim për hapjen e sezonit EKSTRA për Ciklin e Parë (Bachelor), Ciklin e Parë (Part-Time) dhe Ciklin e Dytë (Master Shkencor) për të gjitha degët

Hapet sezoni i provimeve EKSTRA për Ciklin e Parë (Bachelor), Ciklin e Parë (Part-Time) dhe Ciklin e Dytë (Master Shkencor) për të gjitha degët.

Bashkangjitur do te gjeni datat për secilën degë.

DATAT E PROVIMEVE SEZONI EKSTRA BACHELOR DHE PART-TIME NE GJUHE ANGLEZE

DATAT E PROVIMEVE SEZONI EKSTRA BACHELOR DHE PART-TIME NE GJUHE ITALIANE

DATAT E PROVIMEVE SEZONI EKSTRA BACHELOR NE GJUHE GJERMANE 

DATAT E PROVIMEVE SEZONI EKSTRA BACHELOR NE GJUHE GREKE RUSE DHE TURKE 

DATAT E PROVIMEVE SEZONI EKSTRA BACHELOR NE GJUHE FRENGE

Leave a Reply