Njoftim për vendosjen e Gjuhëve Hebraike si lëndë me zgjedhje

Njoftohen të gjithë studentët që janë aktiv në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, se është miratuar me vendim nga Senati Akademik futja e Gjuhës Hebraike si Gjuhë C dhe Gjuhë D (lënd me përzgjedhje) në kurikulat e Sistemit 3-vjecar (Bachelor).
Janë të lutur të gjithë studentët e interesuar të zgjedhin si Gjuhë të Dyte (C) dhe Gjuhë të Tretë (D), gjuhën Hebraike.

Leave a Reply