Seminari me Mësuesit e Gjuhës  Italiane të Tiranës dhe më gjerë!

Është bashkpunim me Ambasadën Italiane dhe MAS! Fakulteti i Gjuhëve të Huaja së shpejti  do të jetë një Qendër Trainimi për Mësuesit  shumica e të cilëve janë ish studentë të këtij Institucioni! I Ftuar Lektor Pierfranco Bruni!

Leave a Reply