Njoftim për hapjen e aplikimeve për bursa në kuadër të Erasmus+

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi në semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018, për studentët e Universitetit të Tiranës në
Middle East Technical University (METU) në Turqi.
Dokumentacioni duhet të dorëzohet dorazi ne Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori për Marrëdhëniet me Jashtë si edhe të dërgohet i skanuar përmes postës elektronike në adresën iro@unitir.al
Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi në semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 për studentët e Universitetit të Tiranës

Informacion mbi mundesi aplikimi per bursa mobiliteti Erasmus+ ne Universitetin Anadolli Turqi

Informacion mbi mundesi aplikimi per bursa mobiliteti Erasmus+ ne South-West University Neofit Rilski ne Bullgari.

Leave a Reply