Prof. Dr. Artur Sula, anëtar i IREPI
Është nder dhe privilegj që një ndër antarët e nderit të “ISTITUTO DI RICERCA DI ECONOMIA E POLITIKA INETRNAZIONALE (IREPI)” është edhe dekani i Fakultetit tonë Prof.Dr. Artur Sula, i cili cdo ditë edhe më shum po kontribuon për një të ardhme më të mirë për ju studentë dhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja ku ju studioni.

Leave a Reply