Në kuadër të programit Erasmus + rihapen aplikimet për bursa në Konsorciumin Mare Nostum, Portugali

Në kuadër të programit Erasmus + është rihapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për trajnim për stafin akademik dhe administrativ të Universitetin e Tiranës në Konsorciumin Mare Nostum, Portugali.
I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.
Bashkëngjitur do të gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Leave a Reply