Në kuadër të programit Erasmus + rihapen aplikimet për bursa në Universitetin Valladolid në Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus + është rihapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti per trajnim për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit  të Tiranës në Universitetin Valladolid në Spanjë.
I gjithe procesi i aplikimit kryhet online.
Bashkëngjitur do të gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Leave a Reply