Njoftim per rihapjen e aplikimeve per bursa mobiliteti ne Universitetin Aegean ne Greqi

Në kuadër të programit Erasmus + është rihapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti per studentet dhe stafin akademik te Universitetit te Tiranes ne Universitetin Aegean ne Greqi. Dokumente duhen dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashte si dhe duhet te dorezohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al
Bashkengjitur gjeni informacione te metejshme ne lidhje me proceduren e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshem.Leave a Reply