Njoftim per studentët e Ciklit të Parë me kohë të pjesshme Part-Time të degës Gjuhë Angleze dhe Gjuhë Italiane

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë  me kohë të pjesshme Part-Time të degës Gjuhë Angleze dhe Gjuhë Italiane , të cilët nuk i kan përfunduar studimet dhe dëshirojnë ti përfundojnë ato me sistemin me kohë të plotë , të paraqesin një kërkesë pranë sekretares së Dekanit.  

Leave a Reply