Njoftim punësimi full-time për një përkthyes të gjuhës gjermane
Vazhdojnë bashkëpunimet në ndihmë të studentëve tanë:
Kompania AlbaGlobal kërkon të punësojë me kohë të plotë një përkthyes të gjuhës gjermane
Kandidati duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:
• Të ketë kryer arsimin e lartë ose të jetë student në nivelin master
• Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës gjermane me shkrim dhe me gojë
• Të ketë njohuri të shkëlqyera të programeve të kompjuterit
• Të ketë njohuri shumë të mira të një gjuhe të dytë (preferohet anglisht)
Personat e interesuar duhet të dërgojnë një CV në adresën: labazi@albaglobal.com.

Leave a Reply