Njoftim pë listat emërore të studentëve të Ciklit të parë dhe studentëve me 10-ta Cikli i dytë

Bashkëngjitur do të gjeni vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 30 datë 22.01.2018 dhe vendimin Nr. 38 datë 15.03.2018 në lidhje me listat emërore të studentëve të Ciklit të parë dhe studentëve me 10-ta Cikli i dytë, të cilët përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2017-2018.

Studente te perjashtuar nga tarifa viti 2017-2018-29062014214746

Leave a Reply