Njoftim për hapjen e thirrjeve për bursa imobiliteti në Universitetin e Luksemburgut

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti per stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut. Dokumente duhen dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashtë si dhe duhet të dorezohen të skanuara në e-mailiniro@unitir.edu.al
Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Luksemburg (1)

Leave a Reply