Njoftim për hapjen e thirrjeve për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin St.Kloment Ohridski në Bullgari.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin St.Kloment Ohridski në Bullgari.

Dokumente duhen dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashtë si dhe duhet të dorezohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Erasmus Universiteti i Bolonjes Itali

Leave a Reply