Njoftim për hapjen e thirrjeve për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian te Teknologjise ne Poloni.
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian te Teknologjise ne Poloni.
 Dokumente duhen dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashtë si dhe duhet të dorezohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Erasmus + Universiteti Sileasian te Teknologjise ne Poloni

Leave a Reply