Njoftim për ndryshim në datat e provimeve të masterit shkencor “Gjuhë dhe Komunikim ndërkulturor dhe turistik” viti I 2018
Ju lutem, vini re se, bazuar ne kerkesen e pedagogut te lendes Marredhenie nderkombetar publike, Alban Shahu te miratuar nga Dekani Prof. Dr. Artur Sula, ne kalendarin e provimeve per sezonin e veres 2018 ne programin master i shkencave “Gjuhe dhe komunikim nderkulturor dhe turistik”, provimi ne lenden  Marredhenie nderkombetar publike do te zhvillohet ne daten 06.07.2018, ora 15:00, salla 304, ndersa provimi ne lenden Perkthim dhe Interpretm B-A do te zhvillohet ne daten 29.06.2018, ora 15:00, salla 304.
Bashkengjitur ju percjellim grafikun e ndryshuar.

Leave a Reply