Në kuadër të programit Erasmus është hapur thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Comenius ne Bratisllave
Dokumente duhen dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashtë si dhe duhet të dorezohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al
Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Leave a Reply