Konferenca e Pare e Studenteve te Departamentit te Gjuhes Angleze date 20.06.2018.

INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS SË PARË TË STUDENTËVE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE
 Informacion mbi zhvillimin e konferences se pare te studenteve te departamentit te gjuhes angleze

Programi i Junior Conference

ABSTRAKTET(ENGLISH)
 Abstrakt

Foto gjate konferences

Leave a Reply