Njoftim mbi datat shtesë dhe alternative për sezonin e Vjeshtës 2018
Në zbatim të Urdhërit të Brendshëm date 31.08.2018 mbi datat shtesë dhe alternative për sezonin e Vjeshtës 2018 ju njoftojmë se:
1. Do të zbatohen datat, oraret dhe auditoret e provimeve të shpallura në korrik 2018;
2. Krahas tyre do të ketë edhe një datë alternative shtesë, ditën pasardhëse.
3. Studentët kanë të  drejtë të paraqiten vetëm në njërën prej datave të shpallura nga Departamenti . 
4. Nuk është e nevojshme që studentët të kryejnë sërisht regjistrimin mjafton që të paraqiten në datën e zgjedhur prej tyre .
 
Bashkëngjitur do të gjeni dhe datat alternative për Ciklin e Dytë Bachelor  për të gjitha programet e studimit .

Leave a Reply