Lista e aplikantëve për program të dytë studimi në Ciklin e Dytë, Master i Shkencave në Mesuesi dhe Master i Shkencave në Përkthim dhe Interpretim

Bashkëngjitur do të gjeni listën e aplikantëve për program të dytë studimi në Ciklin e Dytë, Master i Shkencave në Mesuesi dhe Master i Shkencave në Përkthim dhe Interpretim .

Programet e dyta ne Perkthim 2018-2019

APLIKIME PROGRAM I DYTE STUDIMI 2018

Leave a Reply