Lista e studentëve aplikues dhe fitues për program të dytë studimi për vitin akademik 2018-2019 në Ciklin e Dytë të studimeve
Lista e studentëve aplikues dhe  fitues për  program të dytë studimi  për vitin akademik 2018-2019 në Ciklin e Dytë të studimeve në degët Mësuesi në Gjuhë  Angleze, Gjuhë Frënge, Gjuhë Italiane dhe Komunikim në Gjuhën Angleze  si dhe lista e studentëve fitues për transferim studimesh në degën Mësuesi në Gjuhë  Angleze.
Bashkëngjitur do të gjeni edhe listat per secilen degë.

Leave a Reply