Njoftim mbi raundin e ri shtesë për të aplikuar dhe tu regjistruar në Fakultetin e Gjuhëve të huaja

Raund i RI shtese per te Aplikuar dhe t’u Rregjistruar ne Fakultetin e Gjuhëve të Huaja
Jane pak Vende te Lira por Fakulteti ynë sipas UDHEZIMIT te MASR do te miirëpresë Aplikantët më të fundit të cilët nuk arritën të rregjistroheshin tek ne.
Bashkëngjitur do të gjeni dhe udhëzimin nr.33 datë 23.10.2018.

Kuotat e lira të cilat ofron fakulteti ynë janë si më poshtë :
Gjuhë Frënge 5
Gjuhë Greke 73
Gjuhë Turke 39
Gjuhë Ruse 74
Gjuhë Spanjolle 27

Udhezim-nr-33-dt-23.10.2018

Leave a Reply