Listat e Fituesëve të Ciklit  të Dytë Master Shkencor   për vitin akademik 2018-2019 për programet e studimit Mësuesi në Gjuhë Greke dhe Gjuhë Turke që ofron  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Paraqituni pranë sekretarisë mësimore për të bër regjistrimin !
Bashkëngjitur do të gjeni dhe listat .

Leave a Reply