Njoftim!

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin  e Granadës në Spanjë.

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Iniversitetit te Tiranes,Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet,Sektori iMarredhenieve me Jasht se dhe duhet te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al.

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Kliko këtu për dokumentacionin.

Leave a Reply