Takim me nje shkrimtar/perkthyes Ne vijim te nismes se Departamentit te Italianistikes "Takim me nje shkrimtar/perkthyes", sot u zhvillua biseda e radhes me me perkthyesin…