Njoftim për turin Munich-Brussels-Zurich-Milano. Përfaqësues të sdutenteve në senatin e Universitetit të Tiranës organizojnë turin e mëposhtëm turistik Munich-Brussels-Zurich-Milano nga data 22.03.2018 deri më datë…