Biblioteka Digjitale është e aksesueshme për stafin akademik dhe Studentët me anë të adresave të emailit të dërguar nga njësitë e UT.
Bashkëlidhur do të gjeni manual të përgatitur nga RASH për aksesimin dhe përdorimin e librarisë Digjitale si dhe link për aksesimin e saj,
https://ulibrary.rash.al/
Library
ulibrary.rash.al
Përzgjidhni universitetin tuaj. Kujdes! Ju nuk mund të përzgjidhni universitet të ndryshëm nga universiteti ku jeni regjistruar.

Gjithe te mirat !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *