Njoftim !

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, nëpërmjet Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Sofje të Bullgarisë, njofton se Departamenti për mësimin e gjuhës Bullgare për studentët ndërkombëtarë pranë Universitetit ” St. Kliment Ohridiski” të Sofjes dhe Instituti për Studentët e huaj kanë filluar kryerjen e kurseve përgatitore të gjuhës Bullgare, me qellim regjistrimin e tyre më pasnë universitete të ndryshme publike të Bullgarisë. Departamenti i gjuhës ofron mësimin e gjuhës së huaj si për individë ashtu edhe për grupe të shtetësave të huaj.
Të gjithë studentët e interesuar të paraqiten pranë departamenteve përkatëse per te lënë të dhënat e tyre.

Më shumë informacione do ti gjeni në dokumentacionin bashkëngjitur.
Kliko këtu.

Leave a Reply