Njoftim!

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin Cukurova, Turqi
Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2019-2020 në Universitetin Cukurova në Turqi.
http://mevlana.cu.edu.tr/eng/
Nivelet e mobilititit për studentët:
– Bachelor;
– Master;
– Doktoraturë;
Llojet e mobilititet për stafin:
– Staf akademik për mësimdhënie;
Kohëzgjatja e bursave për studentët:
– nga 1 deri në 2 semestra;
Kohëzgjatja e bursave për stafin akademik:
– nga 2 javë deri në 3 muaj;
Fushat e studimit:
– Literaturë e gjuhës Turke;
– Mësuesi e gjuhës Turke;
Dokumentacioni për aplikim për studentët:
Dokumentat e nevojshme për aplikim janë:
· Candidate student application form sipas linkut:
http://www.unitir.edu.al/…/Candidate_Student_Application_Fo…
· Transcript (Listë notash e përkthyer + vërtetim studenti);
· Language exam result paper;

Dokumentacioni për aplikim për stafin:

Dokumentat e nevojshme për aplikim për stafin janë:
– Curriculum vitae (CV) + publications;
– Academic staff information form sipas linkut:
http://www.unitir.edu.al/…/Academic_Staff_Information_Form.…
Kompensimi financiar për studentët:
– Bursa për studentët është 1200 TL (Turkish Lira) për çdo muaj
*Studentët paguajnë pagesën e shkollimit në universitetin e vendit të tyre, pra ku ata janë regjistruar dhe nuk paguajnë asnjë pagesë tjetër shkollimi në universitetin pritës.
Kompensimi financiar për stafin:
– Kompensim ditor për stafin (40 – 50 TL/ditë në varësi të titullit);
– Biletë udhëtimi (3000 TL);

Afati i aplikimit: 27 Shkurt 2019
Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].

Leave a Reply