Hapet thirrja për aplikime për bursa për trajnim për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për trajnim për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Dokumente duhen dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e KOMUNIKIMIT, Sektori i Marredhenieve me Jashtë si dhe duhet të dorezohen të skanuara në e-mailin [email protected]

Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për trajnim për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali

Gjithe te mirat !

Leave a Reply