Mbi miratimin e listës së studentëve të kategorive përjashtimore

Në zbatim të Vendimit të Bordit të Administrimit Nr.21 dt.14.07.2017 mbi “Miratimin e listës së studentëve të kategorive përjashtimore, Cikli i Parë viti akademik 2016-2017” bashkëngjitur do të gjeni listën emërore me studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja , të cilët perfitojnë nga përjashtimi i tarifës së shkollimit për vitin akademik 2016-2017.

Lista e studenteve te cilet perjashtohen nga tarifa e shkollimit Cikli i Pare

 

 

Leave a Reply