Njoftim

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Polonisë në Shqipëri, në datë 29 tetor 2018, ora 11:00, salla Evropa organizon leksionin me temë:

“Rruga e Polonisë drejt BE-së: ndihmë e vyer për Shqipërinë”

Leksioni do të mbahet nga Shkëlqesia e Tij, Ambasadori i Republikës së Polonisë, zoti Karol Bachura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *