Njoftim mbi zhvillimin e Pyetësorit për studentët e IAL-ve publike

Grupi auditues ka pergatitur një pyetësor me pyetje të mbyllura për studentët e Universitetit të Tiranës.
Pyetësori është hartuar me pyetje të mbyllura dhe nëpërmjet tij grupi auditues kërkon të informohet nga studentët për cilësinë e shërbimeve që ju ofrohet nga Universitetet publike.
Në linkun e mëposhtëm  do të gjeni “Pyetësorin për studentët e IAL-ve publike”:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-QUuMQ1XS3qN3-E7rCGs1dGsFvqva81_gA2moaymCLFfZA/viewform?usp=sf_link

Leave a Reply