Njoftim për Ciklin e Parë (Bachelor)
Në dokumentin bashkëngjitur do të gjeni sqarimet në lidhje me pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019. Gjithashtu do të gjeni edhe sqarimin në lidhje me përfitimin e bursës për vitin akademik 2018-2019.

Leave a Reply