Tituj akademik

Formular vetëdeklarimi për fitimin e titullit

Raporti i jurisë për vlerësimin e veprimtarisë shkencore dhe pedagogjike të aplikantit për titullin "Profesor i Asociuar dhe Profesor"

Journal Citation Reports 2019

Lista e periodikëve

Revista ne Scopus

Wass-Sense-book publisher list