Lista e studentëve fitues për transferim studimesh dhe program të dytë studimi për vitin akademik 2018-2019 në degët Gjuhë Angleze dhe Gjuhë Italiane.

Bashkëngjitur do të gjeni  listat per secilen degë :

Lista e studenteve fitues per program te dyte studimi Gjuhe Angleze

Lista e studenteve fitues per transferim studimesh Gjuhe Angleze

Lista e studenteve fitues per transferim studimesh Gjuhe Italiane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *