Rregullore e posaçme e UT-së mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online të sezonit të dimrit të vitit akademik 2020-2021.