Dokumentacioni

Formulari i kërkesës dhe skeda për fitimin e titujve akademikë Prof. dhe Prof.Asoc.

Raporti i jurisë për vlerësimin e veprimtarisë shkencore dhe pedagogjike të aplikantit për titullin "Profesor i Asociuar dhe Profesor"

Revista Shkencore të rankuara

Baza ligjore