Bachelor në Gjuhë Angleze me profil “Studime Britanike dhe Amerikane”

Plani Mësimor

Plani Mësimor

Bachelor në Studime Britanike dhe Amerikane, në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module hyrëse në fushën e studimeve kulturore dhe institucionet britanike e amerikane.

Plani-mesimor-Bachelor-ne-Gjuhe-Angleze-me-profil-Studime-Britanike-dhe-Amerikane