Provimi Ndërkombëtar DELE

CERTIFIKIMI NDËRKOMBËTAR “DELE”

Bazuar në udhëzimin Nr.52, date 03.12.2015 për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë, Ministria e Arsimit dhe e Sportit, njeh diplomat DELE për pranimet në këto studime.

Universiteti i Tiranës ka nënshkruar një Akt Marrëveshje me Institutin Servantes për njohjen e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja si Qendër Provimi për diplomat e gjuhës spanjolle DELE si gjuhë e huaj.

Diplomat e gjuhës spanjolle si gjuhë e huaj (DELE) janë tituj zyrtarë dhe akreditues të shkallës së kompetencës dhe zotërimit të gjuhës spanjolle, që lëshon Instituti Cervantes në emër të Ministrisë së Arsimit, Kulturës dhe Sportit të Spanjës. Diplomat DELE janë të njohura në nivel ndërkombëtar dhe gëzojnë një prestigj të konsiderueshëm, jo vetëm në institucione dhe organe arsimore publike dhe private, por gjithashtu në botën e biznesit dhe në dhomat e tregëtisë.

Kjo diplomë njihet në të gjithë botën është pa afat kohor, lehtëson shkëmbimin ndërkulturor, mundëson aksesin për arsimim në Spanjë ashtu sikurse edhe në vendet e tjera ku mbahen këto provime.

 

NJOFTIM!!

Ju njoftojmë se kanë filluar regjistrimet për certifikimin ndërkombëtar të gjuhës spanjolle “DELE“.

Për çdo informacion të mëtejshëm mund të paraqiteni në Qendrën e Kurseve të Gjuhëve të Huaja, Godina A, kati 1, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

e hënë – e enjte – 08:00 – 16:00

e premte 08:00 – 14:00 ose mund të kontaktoni në adresën e emailit: [email protected]

dhe tel: 042452610

Ju mirëpresim!

Presentación DELE Albania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakte

Email

[email protected]

Facebook

Qendra e Gjuhëve të Huaja – Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Instagram

qendra.gjuhevetehuaja

Adresa

Qendra e Kurseve të Gjuhëve të Huaja, Godina A, kati 1, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja.