KZFGJH 2024

➡️Njoftim për saktësimin e të dhënave në listat përfundimtare të votuesve

(personel akademik dhe studentë)
 
Votuesit të cilët vërejnë pasaktësi në të dhënat e tyre në listat përfundimtare të trupës zgjedhore kanë të drejtë t’i drejtohen Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të UT-së (KIZ) [email protected] për saktësimin e tyre deri më datë 14 qershor 2024. (Sipas nenit 11, pika 7 e Rregullores së Zgjedhjeve).
Listat përfundimtare të trupës zgjedhore  mund t’i konsultoni  në këndin virtual KZFGJH 2024 në  faqen zyrtare të FGJH-së,  si dhe  në këndin KZFGJH  në stendën e njoftimeve  në katin e I-rë, Godina A.
Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (KZFGJH)

➡️NJOFTIM PER NGRITJEN E KOMISIONEVE TE QENDRAVE TE VOTIMIT (KQV) NE FGJH

Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (KZFGJH) shpall thirrjen per vetëkandidim për anëtar të Komisioneve  të Qendrave të Votimit (KQV) drejtuar personelit akademik dhe studentëve të ciklit të parë dhe të dytë.
Vetëkandidimi për anëtar të KQV-ve pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja  mund të kryhet nga  data 07.06.2024 deri më 13.06.2024. Kërkesa (bashkëngjitur modelet)  duhet  të dorëzohet e nënshkruar dhe e skanuar në adresën email të KZFGJH-së: [email protected] dhe më pas do të merret konfirmimi i kandidimit.

1. Format – Kerkese per vetekandidim per anetar ne KQV (personel akademik)⬅️

2. Format – Kerkese per vetekandidim per anetar ne KQV (studente)⬅️

Lista paraprake e zgjedhësve për personel akademik FGJH⬅️

Lista paraprake e zgjedhësve për studentë Cikli I dhe i II FGJH⬇️

 

Lista paraprake e zgjedhësve për studentë Cikli I dhe i II FGJH