Bursa dhe Shkëmbime

Kategori

Programi i Bursave të Visegradit ka përcjellë njoftimin për mundësi aplikimi për bursa. Ky program është një program mobiliteti akademik që lidh kërkues të Universiteteve Publike dhe Private brenda rajonit të Visegrad në Ballkanin Perëndimor si dhe vendet e Partneritetit Lindor. Aplikimi mund të bëhet nga 1 deri në 4 semestra.Niveli i studimeve të mbështetura...
Lexo më shumë
Programi ofron rreth 80 bursa dhe është i dedikuar për studiues të rinj dhe profesorë të universiteteve. Afati i aplikimeve : 15 Prrill 2022. Për më shumë informacion referohuni linkut: https://www.coimbra-group.eu/scholarships/  
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]