Bursa dhe Shkëmbime

Kategori

Njoftim!! Bashkangjitur me njoftimin do të gjeni dhe listën emërore për studentët të cilët përfitojnë bursë dhe përjashtim tarife për studentët e Fakuletit të Gjuhëve të Huaja, viti akademik 2023 – 2024. *Për të shkarkuar listën përmbledhëse klikoni mbi tekstin (Kliko Këtu)
Lexo më shumë
Njoftim!! Bashkangjitur me njoftimin do të gjeni dhe listën emërore për studentët të cilët përfitojnë bursë dhe përjashtim tarife për studentët e Fakuletit të Gjuhëve të Huaja, viti akademik 2023 – 2024.
Lexo më shumë
Njoftim!! Bashkangjitur me njoftimin do te gjeni dhe listën emërore nga Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) për studentët të cilët përfitojnë bursë dhe përjashtim tarife për studentët e Fakuletit të Gjuhëve të Huaja. Vendim i Bordit të Administrimit, për “Miratimin e listave emërore të studentëve që përfitojnë bursë, përjashtim/reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mësimdhënie dhe trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.vdu.lt/en/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mësimdhënie dhe trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, në Greqi, për vitin akademik 2023-2024. https://www.aegean.gr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim; Fusha e...
Lexo më shumë
Programi i Bursave të Visegradit ka përcjellë njoftimin për mundësi aplikimi për bursa. Ky program është një program mobiliteti akademik që lidh kërkues të Universiteteve Publike dhe Private brenda rajonit të Visegrad në Ballkanin Perëndimor si dhe vendet e Partneritetit Lindor. Aplikimi mund të bëhet nga 1 deri në 4 semestra.Niveli i studimeve të mbështetura...
Lexo më shumë
Programi ofron rreth 80 bursa dhe është i dedikuar për studiues të rinj dhe profesorë të universiteteve. Afati i aplikimeve : 15 Prrill 2022. Për më shumë informacion referohuni linkut: https://www.coimbra-group.eu/scholarships/  
Lexo më shumë