Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Gjuhësi Përkthim të Gjuhës Greke

Kategori

Konferencë
Konferenca njëditore e mbajtur në ambientet e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, e cila u organizua nga Grupi Mësimor Kërkimor Gjuhësi Përkthim të Gjuhës Greke, pati pjesëmarrje mjaft të gjerë  me kumtesa e diskutime shumë interesante në fushën e përkthimit dhe për sfidat që përkthyesit hasin çdo ditë. Eksperiencat e shkëmbyera me kolegë të gjuhëve...
Lexo më shumë