Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Gjuhësi e Gjuhës Gjermane

Kategori

  Trendet në mësimdhënien e gjuhës gjermane Shkëmbim shkencor me Qendrën Goethe në Tiranë, pjesë e rrjetit ndërkombëtar të Institutit Goethe, Institut kulturor i Republikës Federale të Gjermanisë me mision përcjelljen e gjuhës dhe të kulturës gjermane në Shqipëri. Grupet Gjuhësi, Komunikim (Prof.dr. Brikena Kadzadej) dhe Didaktikë e Metodikë (Dr. Migena Sejdini) të Departamentit të...
Lexo më shumë
Goethe
Shkëmbimi shkencoro-pedagogjik, i realizuar mes grupit mësimor kërkimor Gjuhësi, Komunikim  dhe Didaktikë e Gjuhës Gjermane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe me specialistë në mësimdhënien e gjuhës gjermane të Qendrës Goethe në Tiranë,  konsistoi në metodat e reja që duhet të përdoren në transmetimin efikas të gramatikës të gjuhës gjermane.  Në këtë organizim shkencor,...
Lexo më shumë