Gusht 2019

Month

Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve te sezonit te Vjeshtes,  viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Master  ne Gjuhë Frënge,Gjuhë Greke, Gjuhë Ruse dhe ne Gjuhë Turke […]
Lexo më shumë
Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve te sezonit te Vjeshtes, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Bachelor ne Gjuhe Frënge ,Gjuhë Greke, Gjuhë Ruse dhe ne Gjuhë […]
Lexo më shumë
Listat e Renditura të Aplikantëve në Raundin e Parë për vitin akademik 2019-2020 për të gjitha programet e studimit që ofron Fakulteti i Gjuhëve të Huaja : Listat e Renditura […]
Lexo më shumë
NJOFTIM BASHKENGJITUR DO TE GJENI UDHEZIMIN Nr. 10 , datë 15.05.2019 PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE […]
Lexo më shumë
Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve te sezonit te Vjeshtes, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Bachelor ne Gjuhe Angleze,Gjuhe Gjermane dhe ne Gjuhe Italiane . Datat […]
Lexo më shumë
Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve te sezonit te Vjeshtes, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Master ne Gjuhe Angleze,Gjuhe Gjermane dhe ne Gjuhe Italiane . Grafiku […]
Lexo më shumë
Bashkëngjitur do të gjeni : Urdhërin Nr. 816 datë 26.12.2018, të MASR-së Për Miratimin e Statutit të Universitetit të Tiranës .
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]