slider kryesor 1

Kategori

Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi testimin dhe vlerësimin e të nxënit si dhe nxitja e autonomisë së nxënësit bazuar në portofoli PEGJH? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59895?d=10%2F28%2F2022%2000%3A00%3A00 .
Lexo më shumë
U organizua aktiviteti përkujtimor për “Ditën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit”. Në këtë ditë përkujtohen miliona viktima të politikave të gjenocidit nazist që u kryen gjatë Luftës së Dytë Botërore, si dhe përqëndrohet në përpjekjet bashkëkohore për të luftuar urrejtjen dhe anti-semitizmin. Gjatë Luftës së Dytë Botërore rreth gjashtë milionë njerëz u vranë, në përpjekjen...
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

    Kategori