Prill 2021

Month

Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Udhëzimin e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) të UT-së, “Mbi zhvillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërëse të Universitetit […]
Lexo më shumë
Njoftim! PËR NGRITJEN E QENDRAVE TË VOTIMIT PRANË FAKULTETIT TË GJUHËVE TË HUAJA Në zbatim të nenit nr. 9 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe senatin […]
Lexo më shumë
Seminar online me tematikë “Kultura ruse dhe shqiptare në sytë e studentëve” Studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, të Departamentit të Gjuhëve Sllave e Ballkanike, Dega e Gjuhës Ruse […]
Lexo më shumë
NJOFTIM! Në datën 12 maj 2021, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja do të zhvillohen zgjedhjet për drejtues të njësisë kryesore (Dekan i FGJH-së). Bashkëlidhur do të gjeni listën e […]
Lexo më shumë
NJOFTIM! Ne datën 12 maj 2021, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja do të zhvillohen zgjedhjet për drejtues të njësisë kryesore (Dekan i FGJH-së). Bashkëlidhur do të gjeni listën e […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimi Nr. 04, datë 16.04.2021 i Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja “Për shpalljen e listës së kandidatëve për drejtues të njësisë […]
Lexo më shumë
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për […]
Lexo më shumë
NJOFTIM! Mbrojtja e Gjuhëve Spanjolle, Greke dhe Frënge në Fakultetin e Gjuheve të Huaja do të zhvillohet në datën 30.04.2021 ora 09:00 ne auditoret e Fakultetit . Provimi do të […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkengjitur do te gjeni grafiket e rishikuar te provimeve, Cikli i Dyte te Studimeve, Master i Shkencave ne “Mesuesi”, Sezoni i riprovimeve jashte sezonit te rregullt, 19.04.2021 – […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkengjitur do te gjeni grafiket e provimeve, Sezoni i riprovimeve jashte sezonit te rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021, programet Bachelor ne degen Gjuhe Greke. Grafiket e provimeve, Sezoni i […]
Lexo më shumë
1 2 3 6

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]