slider kryesor 3

Kategori

Kënaqësi e veçantë të firmosej Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe shoqërisë së përkthimit “Cosmos Translations & Events” e përfaqësuar ligjërisht nga Znj. Alketa Ylli e cila është edhe antare e ALUMNI FGJH. Studentët do të kenë mundësi të kryejnë praktikat profesionale të asistuar nga profesionistët më të mirë të fushës...
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

    Kategori