slider kryesor 3

Kategori

Kënaqësi e veçantë të firmosej Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe shoqërisë së përkthimit “Cosmos Translations & Events” e përfaqësuar ligjërisht nga Znj. Alketa Ylli e cila është edhe antare e ALUMNI FGJH. Studentët do të kenë mundësi të kryejnë praktikat profesionale të asistuar nga profesionistët më të mirë të fushës...
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PËR ÇDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]