Shtator 2023

Month

11
Në datën 29 shtator 2023, grupi kërkimor mësimor Didaktikë e Gjuhës Frënge, sëbashku me kolegët e Universitetit të Zagrebit, kolegë të FGjH-së, mësues të gjuhës frënge, prezantuan botimin e “Guidës praktike të përdorimit të teknologjive dhe aplikacioneve të ndryshme digjitale në mësimdhënien e gjuhës së huaj”, botim i  përbashkët  i ekipeve të projektit. Për botimin...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Alemerias në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e Universitetit të Tiranës për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. http://www.ual.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; Kohëzgjatja...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të programit Erasmus+. https://event.um.si/ Fushat: -Staf akademik për mësimdhënie; -Staf ndihmës akademik me karakter administrativ/ administrativ për trajnim. Për më shumë informacion ju lutemi referohuni linkut: https://www.erasmusplus.um.si/international-staff/application/application-for-partner-countries/...
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Cordobas, Spanjë për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.uco.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; Kohëzgjatja...
Lexo më shumë
Në Ditën Evropiane të Kërkimit Shkencor, e cila organizohet të premten e fundit të çdo shtatori, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka menduar t’ia dedikoj këtë ditë punës shkencore të studiuesve të rinj të saj, aktualisht 42 doktorantëve që vijojnë studimet në ciklin III të studimeve, duke organizuar Ditën Studimore me temë “ Metodologjitë e...
Lexo më shumë
Sot, në mjediset e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, u zhvillua aktiviteti “ Promovimi i mësimit të gjuhëve të huaja gjatë gjithë jetës si vektorë të rëndësishëm të edukimit qytetar dhe të suksesit profesional”. Ky aktivitet u organizua në kuadër të Ditës Evropiane të Gjuhëve, e cila organizohet më 26 shtator, që prej vitit 2001....
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024, në Universitetin Valladolid,Spanjë. Llojet e mobilitetit / kohëzgjatja: – Shkëmbimin e studentëve Afati për aplikim: 20 Tetor 2023 ora 11:00 (spanish time) I gjithë procesi i aplikimit do të kryhet...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://pte.hu/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; Kohëzgjatja e...
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://pans.nysa.pl/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: –...
Lexo më shumë
1 2 3